turkcedersimiz 1 Takipçi | 0 Takip

Çalışma Kâğıdı

2009-04-26 00:44:00
1) “Ali karınca gibi çalışkandır.” Cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Benzetme                          B) Tezat     

C) Ad aktarması                     D) Kişileştirme

2) (I) Yarın sinemaya gideceğiz.
 

   (II) Ödevlerimi bugün bitirmeliyim.

   (III) Sizi dün parkta gördüm.

   (IV) Binanın temeli haftaya atılacak.

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki kiplerden hangisi yoktur?

A) gereklilik kipi       B) gelecek zaman kipi   

C) istek kipi               D) görülen geçmiş zaman kipi


3) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?

A) Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.

B) Çünkü onların her durumda can yoldaşı olduğunu biliriz.

C) Oysaki şiirler ve romanlar yaratıcıların iç tecrübeleriyle kaynaşır.

D) Fikir eseriyle sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada.


4) Aşağıdakilerin hangisinde ad soylu bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Evinde kitaplığı olmasını isterdi.

B) Yarın bizimle gelecekmiş.

C) Evinde çok nadide eşyalar vardı.

D) Sevinçle gözlerime bakıyordu.


5) Ahmet Amca ( ) ( ) Vücut için can neyse, seven için de aşk odur ( ) ( ) derdi.

Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ( : )  ( " )  ( . ) ( " )

B) ( ; )  ( " )  ( " ) ( . )

C) ( : )  ( " )  ( , ) ( " )

D) ( " )  ( : )  ( . ) ( " )


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylemi bileşik zamanlıdır?


A) Bu yıl sen de okula başlayacaksın.

B) Çocuk o gün dışarıya çıkmamıştı.

C) Yukarıya şunu götürüversinler.

D) Size geçmiş yıllarda yardım etmişler.


7) Her zaman bol bol okurum. Önce sanat ve edebiyat dergilerinin hepsini inceler, sonra yeni çıkan şiir, roman ve hikâye kitaplarından, hoşlanacağımı tahmin ettiklerime yönelirim.

Paragraftan, yazar için aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Okumayı sevdiği            B) Şiiri, romana tercih ettiği

C) Seçerek okuduğu            D) Edebî dergileri takip ettiği

8) Kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve genellikle hayvanlardan oluşan, insanlara öğüt veya ders vermek amacıyla yazılan; serim,düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan yazı türüdür.

Yukarıda sözü edilen yazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman       B) Fabl        C) Destan      D) Hikâye


9) Aşağıdakilerin hangisinde eylem(fiil) kipinde anlam (zaman) kayması yoktur?

A) Her gün mutlaka spor yapıyor.

B) Yarın sınıfça tiyatroya gidiyoruz.

C) Sabah Ankara’dan kardeşim telefon etti.

D) Hafta sonu arkadaşlarla size geliyoruz.


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A) En güzel renk bence mavidir.

B) Yağmurlu havalar güzeldir.

C) Ben matematik dersini çok seviyorum.

D) İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif’tir.

 Cevap Anahtarı:1-A  2-C  3-A   4-C  5-A   6-B  7-B  8-B  9-C  10-D Doğru yapanları tebrik ederim.

137
0
0
Yorum Yaz